Pastoraal woord

De nieuwe coronamaatregelen betekenen voor onze parochies dat de eucharistieviering in de Gummarus nu op zaterdag om 16.00 uur begint. De dienst in de Vredeskerk is verplaatst naar zondag 11.00 uur waardoor die in de Gummaruskerk vervalt. In Lepelstraat is de Mis op de dinsdagen verplaatst van 19.00 uur naar 16.00 uur. De zaterdagavondviering vervalt daar.

Op kerstavond zullen we alleen een besloten viering hebben om 22.30 uur in de Gummarus die via de SLOS en via de computer te volgen zal zijn. De andere vieringen op kerstmiddag 24 december en 1e en 2e kerstdag gaan door. Vicaris generaal Lindeijer schreef bij het invoeren van de nieuwe maatregelen o.a. het volgende:
“De armoede waarin het Kerstkind is geboren zal opnieuw onze armoede zijn. Laten wij ons inspireren door Maria en Jozef om met liefdevolle zorg en nabijheid naar elkaar om te zien en de hoop niet te laten varen. Ook aan de pandemie komt ooit een einde, en dat zal sneller komen, naarmate wij onze verantwoordelijkheid opnemen. Mede namens de bisschop wil ik mijn grote dank en erkentelijkheid uitspreken naar de talloze vrijwilligers van wie opnieuw een extra inspanning wordt gevraagd…

Met bisschop Liesen wens ik u een goede, verdiepende Advent toe. Bidden we om een spoedig einde van de coronapandemie, die zo zwaar drukt op onze maatschappij en met name op de meest kwetsbaren, fysiek, psychisch, sociaal, economisch... Laat dat ons gebed zijn bij de kribbe, bij het goddelijk Kind dat kwetsbaar en klein geworden is omwille van ons heil.”

pastoor Hans de Kort