Pastoraal woord

In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan, welke niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam

Zo eindigde het evangelie (Joh 20, 20-31) op de zondag na Pasen. Het geloof kan inderdaad echt veel kracht en vrede in ons leven geven. Nu dat geloven in God, in Jezus als de Zoon van God en in zijn verrijzenis is niet gemakkelijk. Dat zien we aan de houding van de apostel Thomas. Die zegt, zoals velen in onze tijd: “Eerst zien en dan geloven”. Pas wanneer hij een verschijning krijgt van Christus, gaat hij geloven.

Wij krijgen die verschijning meestal niet. Wij zijn aangewezen op ons geloof. Wel kunnen we soms tekenen zien van God in het mooie van de schepping, in de liefde die we mogen krijgen en geven, in de sacramenten die we ontvangen, in de bijbelse woorden die we horen. Voor mensen die zoekende zijn en meer willen weten over het geloof, beginnen we een alphacursus op donderdagavond 12 mei in Bergen op Zoom.
Aanmelding via: www.lievevrouweparochie.nl


pastoor Hans de Kort