Generatie vrede

In de vieringen van het afgelopen weekend hebben we het einde van de Vredesweek gevierd. Het thema van de Vredesweek was een oproep aan alle generaties om samen ‘generatie Vrede’ te vormen. Deze oproep staat in schril contrast met de parabel van dit weekend uit Lucas 16 over een rijke man en de arme Lazarus. De rijke man heeft alle luxe die men bedenken kan en de arme Lazarus leeft in grote armoede voor de poort van de rijke man. Na hun dood worden de rollen omgedraaid. De rijke man valt ten prooi aan helse vlammen en hij lijdt een verschrikkelijke dorst. De arme Lazarus rust in de schoot van Abraham. Dan vindt er een gesprek plaats tussen de rijke man en Abraham. De rijke man vraagt of Lazarus de top van zijn vinger in water wil dopen om daarmee de tong van de rijke man te verfrissen. Dit verzoek wordt door Abraham afgewezen. De rijke man heeft zijn deel van het leven al op aarde gehad en de arme Lazarus niet. De kloof tussen beiden is niet meer te overbruggen.

De vraag is altijd: wat kunnen wij met deze parabel? Daarop kun je natuurlijk verschillende antwoorden geven, maar we leven in een tijd met enorme uitdagingen. We kunnen het ons niet veroorloven om te zijn zoals die rijke man die geen oog heeft voor zijn medemens. Daarvoor zijn de problemen te groot. Onze toekomst en de toekomst van onze kinderen is afhankelijk van hoe wij hier de komende tijd mee omgaan. Niet voor niets roept de Vredesweek op om generatie overstijgend aan de slag te gaan. Het is niet de tijd om alleen maar aan onszelf te denken of onze ogen te sluiten voor de problematiek van de wereld om ons heen. Laat ons bidden dat we met zorg en alertheid werken aan een wereld waar het goed wonen is voor iedereen. Amen.

Lenie Robijn Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie