Een nieuw begin

Het oude jaar is moeiteloos overgegaan in het nieuwe jaar met alle goede en minder goede dingen. Op 5 januari is met een plechtige uitvaartmis afscheid genomen van emeritus paus Benedictus XVI. Een moment dat ieders hart raakte was aan het einde van de liturgie toen paus Franciscus zijn handen legde op de kist van emeritus paus Benedictus. "Herder zijn, is liefhebben", zei paus Franciscus. "Op het einde leggen wij de herder zorgzaam neer in de handen van God."

De overgang van oud naar nieuw werd ook gevierd in onze kerken. In beide parochies werd het nieuwe jaar begonnen met een eucharistieviering en een gezellig samenzijn. In het weekend van 7 en 8 januari werd ook de Kersttijd afgesloten. De kinderen waren in de familieviering op 7 januari in de H. Antonius van Padua kerk in Lepelstraat verkleed als koning Caspar, Melchior en Balthasar. Samen reisden ze een ster achterna die bleef staan boven de plaats waar zij Maria en Jozef vonden met hun pasgeboren Kind. Bij het zien van het Kind werden zij vervuld met grote vreugde en boden Hem geschenken aan: goud, wierook en mirre. Na hun bezoek trokken zij langs een andere weg naar hun land en keerden niet meer terug naar koning Herodes die zijn eigen kwaadaardig plan had met dit Kind.

Na de viering van Driekoningen of Openbaring van de Heer beginnen we weer aan de ‘gewone’ zondagen door het jaar. De allergrootste bede voor het nieuwe jaar is misschien wel dat dit jaar een ‘gewoon’ jaar mag worden. Helaas nemen we uit het oude jaar ook de dingen mee die niet goed gaan. Laten we bidden en hopen dat ook die dingen ten goede keren. Dat geluk en vrede binnen ieders handbereik komt.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie