Inschrijfformulier H. Vormsel


Gegevens vormeling

Voor -en achternaam vormeling:*
Doopnamen:
Geslacht: Jongen Meisje
Adres en huisnummer:
Postcode en woonplaats:*
Telefoon:
Mobiel ouders:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Gedoopt: Ja Nee
Indien gedoopt: Doopdatum
Kerk waar vormeling is gedoopt:
Plaats waar vormeling is gedoopt:
School:
Groep / klas:
Huidige parochiekern:

Gegevens ouders

Voor -en achternaam vader:
Voor -en achternaam moeder:
E-mail ouders:*

Overige vragen en/of opmerkingen
Ziektes en/of handicap waar rekening mee gehouden moet worden:
Speciale voedingsvoorschriften:

Overige informatie

Als uw kind niet in een kerk behorend bij de Sint Annaparochie gedoopt is, wilt u dan een officieel doopbewijs van de kerk waar uw kind wel gedoopt is bij die kerk opvragen en inleveren op de informatieavond of zo snel mogelijk daarna op het parochiesecretariaat.

Privacywetgeving: De parochie vraagt aan ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen jonger dan 16 jaar toestemming voor het maken of publiceren van fotos van de vormeling en eventueel aanwezige familieleden voor publicatie in de (digitale) nieuwsbrief van de parochie, het parochiebericht of de website van de parochie.
Ik maak (wij maken) wel geen
bezwaar tegen publicatie van namen en fotos van de vormeling tijdens de voorbereidingsactiviteiten en viering van het H. Vormsel en parochiele kinderactiviteiten.