Mosterdzaadje

Het mosterdzaadje: een grote betekenis in kleine dingen

Nee, deze keer geen recept voor zelfgemaakte mosterd of een lekker soepje, maar wel een parabel waarin Jezus vertelt over de gelijkenis van het mosterdzaadje. In Marcus 4:26-34 vinden we het verhaal waarin Jezus vertelt over Gods droom voor deze wereld. Hij vergelijkt dit met de groei van een klein mosterdzaadje. Hoewel het zaadje klein is, groeit het uit tot een grote boom waarin vogels kunnen nestelen. De vraag is wat we kunnen leren van dit kleine zaadje?
Om te beginnen door te vertrouwen op hetgeen niet altijd zichtbaar is. Een lastige opgave, omdat we graag succes willen zien van onze inzet. Maar net zoals het mosterdzaadje ontkiemt en groeit zonder dat we het proces volledig begrijpen, mogen we vertrouwen hebben in Gods werk.
Het mosterdzaadje staat ook symbool voor de impact die dingen op ons leven of op het leven van anderen kunnen hebben: kleine daden van liefde, vriendelijkheid en vergeving kunnen een grote impact hebben. Een glimlach, een helpende hand of een vriendelijk woord, ze kunnen levens veranderen. De parabel laat ook zien hoe we mogen groeien in geloof: ons geloof begint vaak klein, maar het kan groeien en anderen inspireren. Net zoals het mosterdzaadje, kunnen onze daden het verschil maken. De oproep van Jezus is duidelijk. Laten we aandacht besteden aan de kleine dingen om ons heen. Ze dragen een diepere betekenis en kunnen ons inspireren om de weg van Jezus te gaan.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie