Antoniusnoveen Lepelstraat

Antoniusnoveen Lepelstraat

Op dinsdag 11 juni hadden we de laatste viering van de Antoniusnoveen in de kerk van Lepelstraat. Elke keer mochten we rond de 100 mensen verwelkomen bij deze vieringen. We hadden steeds gastpredikanten die een zogenaamde “Ik ben… ”- uitspraak van Jezus hebben overwogen en die in verband brachten met het leven en de prediking van de H. Antonius en met de actualiteit in kerk en wereld. Met de woorden “”Ik ben” verwijst Jezus naar het gebeuren bij een doornstruik waar God Zich aan Mozes openbaarde als Ik ben die is, d.w.z. Ik zal er zijn voor jullie (Ex 3,14) Juist doordat we als kerk geloven dat Jezus één in wezen is met de Vader, mogen we Hem zien o.a. als God, onze goede Herder, als het Licht der wereld, als de weg, de waarheid en het leven.
Op zondag a.s. vieren we ter afsluiting van de noveen het Hoogfeest van de H Antonius om 11.00 uur, traditiegetrouw met de harmonie St Antonius erbij en één van onze koren uit Lepelstraat. Daarna is er een gezellig samenzijn in de tuin van de pastorie naast de kerk. We danken de Antoniuswerkgroep die deze noveen weer georganiseerd heeft en ieder die bijgedragen heeft aan de vieringen. Moge de noveen goede vruchten voortbrengen.