Sacramentsdag

Sacramentsdag

Twee weken na Pinksteren vieren we weer een hoogfeest in onze kerk, namelijk Sacramentsdag oftewel het hoogfeest van het heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus. Op sommige plaatsen in Nederland maar ook in verschillende landen van de wereld wordt dit feest nog groots gevierd met sacramentsprocessies door de straten van een dorp of stad. Er worden soms prachtige bloemversieringen aangebracht in en buiten de kerken. Als RK kerk geloven we dat Christus in het sacrament van de Eucharistie reëel tegenwoordig is. Hij voedt ons geestelijk in de Mis, niet alleen met zijn Woord maar ook met zijn Lichaam en Bloed onder de tekenen van brood en wijn.
Als je vaak te Communie gaat in je leven, bestaat altijd het gevaar dat dit een automatisme wordt en dat het je niet veel innerlijk doet. Maar een met geloof ontvangen Communie kan echt een grote kracht zijn in je leven. Er staat een mooi gebed in het missaal dat ieder kan bidden voor de Communie: “Heer Jezus Christus, laat het delen in uw Lichaam en Bloed voor mij geen vonnis en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel en mij geneest van alle zwakheid.”

pastoor Hans de Kort