De weg na Pinksteren

De weg na Pinksteren

De afgelopen week hebben we het feest van Pinksteren gevierd. Na Pinksteren staan nog een paar minder bekende feesten op de liturgische kalender, het feest van de heilige Drie-Eenheid en Sacramentsdag. Pas daarna pakken we de draad op van de ‘gewone’ zondagen door het jaar. Met Pinksteren worden we op weg gezet om met de hulp van de heilige Geest ons geloof vorm te geven. Wanneer we de Bijbel lezen, helpt de heilige Geest ons om de boodschap van Jezus te verstaan. De heilige Geest helpt ons ook om samen Kerk te zijn. Dit kan door actief als vrijwilliger aan de slag te gaan, maar ook in stille momenten, door gebed, een kaarsje aansteken of naar een Eucharistieviering te gaan.
Zo dragen we verder aan de boodschap van de verrezen Christus die ruim tweeduizend jaar geleden begon met een groepje mannen en vrouwen die met Pinksteren de wind in hun haren voelden en geraakt werden door kracht van de heilige Geest. Op dat moment ontvingen zij hun zending om met de boodschap van Jezus naar buiten te treden en nieuwe woorden te spreken van liefde, barmhartigheid, wijsheid en rechtvaardigheid en blijdschap. Laat ons bidden dat we die woorden in daden om mogen zetten en ons in te zetten voor een wereld die liefdevol en wijs omgaat met wat God ons gegeven heeft.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Christoffelparochie en Sint Annaparochie