Pinksteren

Pinksteren

In een parochie waar ik vroeger werkte, konden we het meestal zo regelen dat het sacrament van het vormsel aan kinderen van groep 8 werd toegediend vlak voor Pinksteren. Dat is een heel geschikte tijd in het kerkelijke jaar voor het ontvangen van dit sacrament, omdat Pinksteren het feest is van de nederdaling van de H. Geest en het vormsel is het sacrament bij uitstek van de H. Geest. De vormeling spreekt zijn of haar geloof uit en zegt daarmee ja op de doop die die de ouders indertijd beslist hebben voor hun kind. Je ontvangt bij het vormsel extra kracht van de H. Geest om te kunnen leven als een gedoopte mens.
Dit jaar hadden we in onze parochies de vormselviering aan het begin van de paastijd. Op 1e Pinksterdag wordt een volwassene uit de Christoffelparochie gevormd die toe wil treden tot onze kerk. Zij is al ooit gedoopt in de gereformeerde kerk en zal naast het vormsel ook de eerste heilige Communie ontvangen. Een mooi gebeuren voor haar , maar ook voor ons als parochie. Want we staan er zeker met Pinksteren dan weer eens extra bij stil dat de meesten van ons ook gedoopt en gevormd zijn. We bidden dat die H. Geest in haar en in ons allen veel goede vruchten mag voortbrengen.

pastoor Hans de Kort