Pastoraal woord

Liefdevolle zorg en aandacht voor elkaar

Op 4 en 5 mei hebben we in onze kerken aandacht besteed aan de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. We hebben uitgebreid stil gestaan bij de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog dierbaren verloren, bij mensen die vermoord zijn tijdens de Holocaust of omgekomen zijn door oorlogsgeweld in Nederland en in Nederlands-Indië en tijdens oorlogen en vredesoperaties na de Tweede Wereldoorlog.
Het thema voor 4 en 5 mei was: ‘Vrijheid vertelt: opmaat naar 80 jaar vrijheid.’ In onze regio mogen we die 80 jaar vrijheid al dit jaar vieren. Geen gemakkelijk thema, want onvermijdelijk zijn onze gedachten ook bij de oorlogen en terroristische aanslagen in onze tijd: de oorlog in Oekraïne, de terroristische aanslag op 7 oktober in Israël en de oorlog die daarop volgde in Gaza en alle andere oorlogen en conflicten hun tol eisen en mensen een gevoel geven van onveiligheid.

Op Bevrijdingsdag stond in de liturgie de liefde die Jezus ons geeft centraal. In het evangelie volgens Johannes vertelt Jezus ons over die onverbrekelijke band: “Niet jullie hebben Mij uitgekozen; nee, Ik heb jullie uitgekozen” (Joh 15, 16). De liefde waarover Jezus spreekt uit zich in respect, in zorg en in inzet, in aandacht voor elkaar, in waardering voor wat de ander doet, in luisteren naar wat de ander te vertellen heeft. Kortom die liefde komt tot uiting in de vele mensen die de wereld leefbaar willen maken. Laten we vooral die verhalen aan elkaar vertellen. Dat Gods liefde ons voor altijd nabij mag zijn.
Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie