4 en 5 mei

4 en 5 mei

Komend weekend is het 4 en 5 mei. Ook in onze kerken hebben we hier aandacht voor. We bidden op 4 mei voor allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als in oorlogssituaties en bij vredesoperaties daarna. En op 5 mei bidden we uit dankbaarheid voor onze verkregen vrijheid. Tevens denken we in ons gebed aan de velen die ook nu nog te lijden hebben onder oorlog, geweld en discriminatie.

In de evangelielezing van deze zondag horen we Jezus bij het Laatste Avondmaal zeggen: “Dit is mijn gebod dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad” (Joh 15, 10). Inderdaad, dat zou een prachtige invulling zijn van onze vrijheid, als we met elkaar zouden proberen om te gaan zoals Christus met mensen is omgegaan en nog steeds omgaat. We hebben daarbij wel zijn hulp en Geest nodig, want helemaal uit eigen kracht kunnen we dat niet. Hij zegt ook: “Blijft in mijn liefde”. Als we verbonden leven met Hem door bewust te bidden, de sacramenten te ontvangen, ontvangen we zijn kracht tot liefde en kunnen we onze vrijheid goed beleven.

pastoor Hans de Kort