Bernadette

Bernadette

Deze maand maken we iets bijzonders mee. Tussen al het nieuws wat ons dagelijks leven bezig houdt, maakt een reliek van de heilige Bernadette een rondgang door Nederland. In het bisdom Breda trekt de schrijn met relieken van 20 tot en met 24 april langs verschillende parochies in ons bisdom.

Vicaris Paul Verbeek zegt hierover: “Er komt een heilige op bezoek, met een boodschap.” De heilige Bernadette is voor velen een bron van inspiratie en vreugde.
Bernadette heeft de ‘Dame’, zoals zij Maria noemde in totaal 18 maal gezien. Bij de negende verschijning krijg Bernadette de opdracht om met haar handen in de grond te woelen en een bron bloot te leggen die zich daar bevindt. Maria nodigt Bernadette uit om te komen drinken en zich te wassen aan de bron. Ook vraagt zij aan Bernadette om tegen de priesters te zeggen om bij de Grot een kapel te bouwen en er in processie naartoe te komen.
Hoeveel mensen zijn er daarna niet naar Lourdes geweest om deze bron te bezoeken? Om de lichtprocessie mee te lopen, water uit de bron te drinken of de eucharistie te vieren. Dezelfde liefde die de heilige Bernadette van dichtbij mee mocht maken, mogen wij nu in ons eigen land meemaken. De verschijningen van de heilige Maagd Maria aan Bernadette Soubirous willen ons voeden en raken. Dat ons geloof geïnspireerd en verdiept mag worden door deze bijzondere rondgang van de reliek van de heilige Bernadette.
Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie