Pastoraal woord

Pastoraal woord

Eind januari vind ik zelf een heerlijke tijd. De dagen worden weer langer en als het even kan ben ik al in de tuin bezig. In de tijd van Jezus leefde men ook met de tijden van de seizoenen en de grote feesten. Een aantal weken geleden lazen we over Zijn doop in de Jordaan. Daarna ging Jezus naar het meer van Galilea om mensen om zich heen te verzamelen die samen met Hem op weg wilden gaan om de blijde Boodschap te verkondigen.

Wie ooit wel eens bij het meer van Galilea is geweest, weet dat dit meer het decor vormt van een prachtig landschap. Wanneer je bovenop de heuvels naar het meer kijkt, dan kun je jezelf voorstellen dat Jezus juist deze plaats uitgekozen heeft om aan zijn opdracht te beginnen. Maar ook de synagoge was voor Hem een welkome plaats om over God zijn Vader te spreken. Door zijn woorden laat Jezus zien hoe belangrijk het is om te werken aan onze relatie met God. Laten wij bidden, dat het ons gegeven wordt om meer en meer vertrouwd te raken met Jezus, en door zijn wijze van leven ook met elkaar, zodat de liefde van God en het goede in ons leven steeds belangrijker wordt.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie