Pastoraal woord

Pastoraal woord

In de politiek draait veel om geld. Je kunt allerlei mooie plannen als regering hebben bijv. voor de zorg, maar als er geen geld voor is of er zijn geen mensen voor, dan kun je die plannen niet uitvoeren. Nu in de kerk draait het één keer per jaar ook nadrukkelijk om het geld. Dat geld heeft de kerk nodig, niet alleen om kerkgebouwen te onderhouden, maar ook om de zending van de kerk te kunnen volbrengen. Bij die zending steunen we voor een belangrijk deel op de inzet van vrijwilligers, waarvoor we hen heel dankbaar zijn. Maar we hebben ook pastorale beroepskrachten nodig. Nu helaas zijn er op dit moment maar weinig mensen die zich geroepen voelen om in de kerk te gaan werken als priester, diaken, religieus of pastoraal werker. Maar als ze er zijn, dan moeten we als kerk hen wel kunnen betalen, want Jezus zegt ook: “De arbeider is zijn onderhoud waard” (Mt. 10,10). De meeste parochianen krijgen deze week in het kader van de landelijke actie Kerkbalans een folder in de bus. Daaruit blijkt dat we als St. Annaparochie echt de bijdrage van u als parochianen nodig hebben. We hopen dat u ons wilt ondersteunen. Met elke bijdrage zijn we blij. We danken u, mede namens het parochiebestuur, bij voorbaat en we danken u eveneens voor de steun die u ons wellicht in de afgelopen jaren al gegeven hebt.

pastoor Hans de Kort