Pastoraal woord

Pastoraal woord

In de kerk hebben we de kersttijd afgesloten. In de vieringen  na nieuwjaar hebben we in beide parochies teruggekeken op het afgelopen jaar. Wij hebben onze dank toen uitgesproken naar alle parochianen die op één of andere manier bijgedragen hebben aan het parochieleven door hun gebed, door hun financiële steun, door hun kerkgang en/of door hun vrijwilligerswerk.  We hebben de hoop uitgesproken dat we samen met elkaar en met de hulp van God ook wat licht kunnen brengen als kerk in onze omgeving voor mensen dichterbij en verder weg. We hebben ook de hoop uitgesproken dat we zelf steun blijven in het voor ons zo belangrijke geloof in God en dat we dit geloof ook wat kunnen uitstralen en doorgeven. Inmiddels zijn we in de kerk overgegaan naar de gewone tijd door het jaar waarbij de liturgische kleur groen is.  Groen is de kleur van leven en van hoop, want waar er leven is, daar is hoop.  En hoop doet ook weer leven. Waarlijk leven in de bijbelse zin bestaat in een leven van hoop, geloof en liefde naar God en onze medemens toe. Moge ons leven en het leven van steeds meer mensen in 2024 gezegend zijn door deze drie goddelijke deugden.

pastoor Hans de Kort