Kerkbalans

Aktie Kerkbalans

Wat is het mooi om samen kerk te zijn!  En tegelijk: kerk-zijn kunnen we alleen samen! We hebben uw/jouw steun nodig om ook in 2024 van waarde te kunnen zijn voor elkaar en voor de samenleving om ons heen. Daarom doet onze St. Annaparochie mee met Actie Kerkbalans. In januari komen we bij u/je langs met het verzoek om financiële steun. Mogen we op u/je rekenen?

Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland, bestaat in 2024 vijftig jaar. Al vijf decennia vragen vrijwilligers met deze jaarlijkse actie kerkleden om een financiële bijdrage voor hun plaatselijke parochie of gemeente. Omdat Actie Kerkbalans niet kan bestaan zonder al die vrijwilligers die de Actie in hun eigen lokale gemeente of parochie tot een succes maken, zet Actie Kerkbalans dit jubileumjaar vooral hen in het zonnetje.

Door het hele land zijn vrijwilligers voorgedragen voor een erepenning als waardering voor hun inzet. Ook de werkgroep van de Sint Annaparochie heeft deze  penning ontvangen. Dankzij hun inzet voor de financiële bijdrage kan  de kerk bestaan en kan de plaatselijke kerk er zijn voor de eigen gemeenschap maar ook voor mensen daarbuiten die hulp nodig hebben. Het afgelopen jaar bleek uit onderzoek dat naast het delen van het geloof, het omzien naar elkaar een jke waarde is voor de leden van de kerkgemeenschap.  Namens het pastoraal team en het Sint Annabestuur; hartelijke dank aan onze vrijwilligers en aan iedereen die via Actie Kerkbalans een financiële bijdrage leveren!
Omzien naar elkaar! Fijn dat het nog bestaat in deze moeilijke tijden!