H. Cecilia

Pastoraal woord

Op 22 november viert de kerk de H. Cecilia die de patrones geworden is van muzikanten en zangers, speciaal in kerken. Cecilia leefde in de 2de of 3de eeuw in Rome waar ze als martelares is gestorven. Wat had ze nu met muziek? Als jong meisje legde ze volgens een overgeleverd verhaal, als teken van verbondenheid met Christus, de gelofte van maagdelijkheid af. Niettemin werd ze uitgehuwelijkt, aan de ongelovige Valerianus. Tijdens de huwelijksdienst zong Cecilia in zichzelf een lied aan God, met de vraag haar kuisheid te bewaren. En net toen de bruidsmuziek begon te spelen, fluisterde ze haar bruidegom haar vrome voornemen in het oor.

Cecilia wist Valerianus en diens broer Tibertius te bekeren tot het christelijke geloof. Samen hielpen ze families van christenen, die toen door de keizer van Rome werden vervolgd. De broers werden hiervoor gevangen genomen en als martelaren gedood. Ook Cecilia wachtte een even gruwelijk lot. Volgens de overlevering bleef ze zelfs tijdens de martelingen onophoudelijk zingen.

Als parochianen en pastoraal team zijn we dankbaar naar alle koorleden, cantores, organisten, muzikanten en dirigenten toe die zich in onze kerken zo inzetten voor mooie en passende muziek en zang, waarmee ze echt een dienst bewijzen aan de kerkgangers en eer brengen aan God. We hopen en bidden dat ook nieuwe mensen zich aangetrokken mogen voelen tot dit vrijwilligerswerk. Verschillende koren hebben een gezellige avond rond 22 november. In Kruisland speelt harmonie St. Caecilia in de kerk op zondag 19 november.

pastoor Hans de Kort