Pastoraal woord

Pastoraal woord

Sinds een paar weken wonen mijn huisgenote Greet en ik nu in onze nieuwe woning in Oud-Vossemeer (Coentjesweg 14, 4698 CM Oud-Vossemeer, telefoon 06-12866859 of via de pastorie in Steenbergen die voorlopig in gebruik blijft: 0167-563129). We zijn al aardig gewend daar en ook goed ontvangen door de buurtbewoners, medeparochianen en de PKC van Oud-Vossemeer. Tevens mochten we mondeling of schriftelijk vele goede wensen ontvangen. Graag danken we bij deze alle mensen die ons via een kaartje, een email, een attentie, een bloemetje of een persoonlijk woord het beste toewensten in het nieuwe huis.

Als mensen kunnen we zelf veel doen aan ons woongeluk, maar we hebben het niet helemaal in eigen hand. De kerk kent een ritueel van een zegening van een nieuwe woning. Soms wordt mij als pastoor nog gevraagd om een huis te komen inzegenen. Zelf wil ik dit nu doen voor de eigen woning. De pastor kan als inleiding op de zegening zeggen: “Het was Christus wil om onder ons te wonen…. Laat Christus hier in uw midden zijn, moge Hij de liefde jegens elkaar bevorderen, aan uw vreugden deelnemen en wat u bedroefd maakt wegnemen. Maar zorg er vooral voor, overeenkomst het gebod en het voorbeeld van Christus dat dit nieuwe huis een woonplaats wordt voor de liefde, zodat de goede geur van Christus zich wijd en zijd verbreidt.”

pastoor Hans de Kort