Wereldmissiemaand2

Wereldmissiemaand

Oktober is van oudsher Wereldmissiemaand. Al een behoorlijk aantal jaren zijn we in Nederland eraan gewend om te zeggen dat missie twee richtingen kent. Mensen uit de kerken in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Oceanië inspireren ons. Sommige priesters, religieuzen en catechisten komen ons helpen bij de opbouw van onze kerk. In onze eigen parochies kunnen we hierbij denken aan pastor Sebastian die nu met veel vrucht en plezier werkt in verpleeghuizen in Bladel e.o. Wij blijven ook de kerken op het zuidelijk halfrond ondersteunen door ons gebed en materiele hulp. Landelijk wordt dat gecoördineerd door de Pauselijke Missiewerken/ Missio. Kinderen in nood worden opgevangen, de scholing van kinderen wordt ondersteund evenals de opleidingen tot priester, pastoraal werker of catechist. Vrijwilligers in parochies worden geholpen en soms wordt zelfs een bijdrage geleverd aan de bouw van nieuwe kerken en vormingscentra. Het is voor ons inspirerend om te zien dat vele kerken in het Zuiden groeien en heel levend zijn in de beleving van hun geloof en in hun diaconale activiteiten. Missio ondersteunt dit jaar het pastorale werk in Libanon. We houden een collecte op Missiezondag 22 oktober 2023. Een bijdrage kan gestort worden op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, te ’s-Hertogenbosch.

pastoor Hans de Kort