Leven met geloof

Leven met geloof

Vorige week zijn de bijeenkomsten begonnen van de kinderen die zich voorbereiden op de 1e communie en het vormsel. In totaal hebben zich tot nu 17 communicanten en 7 vormelingen aangemeld. Bij de eerste communievoorbereidingsbijeenkomst gaan kinderen en ouders samen aan de slag. De voorbereiding op de 1e communie eindigde met een maaltijd en een familieviering, waarin we de knuffels van de kinderen gezegend hebben. Het was per slot van rekening op 4 oktober dierendag en het feest van de heilige Franciscus geweest.

De vormelingen zijn samen aan het werk gegaan. Tijdens het tweede uur hebben ze een ketting met 10 verschillende kleuren kralen geregen. Bij elke kleur staan we stil bij iets bijzonders van die dag: de stilte om God te vinden, dingen die goed gaan en dingen die minder goed gaan, de mensen waar je aan denkt, je twijfels, maar ook je dromen. Deze ketting gebruiken we aan het begin van de les om uit de drukte van de dag te komen. Ook deze bijeenkomsten worden afgesloten met een broodmaaltijd en aan de ouders vragen we of ze iets lekker willen maken.

Deze week mocht ik op woensdagavond om 19.30 uur aanschuiven bij de tweede Maria-bijeenkomst in de H. Quirinuskerk in Halsteren. Deze keer ging het over Maria als leerling van haar Zoon. Net zoals vele mensen ging ook Maria op zoek naar haar relatie met God. Haar rol eindigde niet bij de geboorte van haar Zoon. Integendeel, de geboorte van Jezus en zijn opvoeding vormden het begin van een gelovig leven dat ons allemaal zou raken.

Op de websites van de Sint Annaparochie en de Sint Christoffelparochie leest u meer over deze bijeenkomsten en ook over de 1e communie en het vormsel. U bent van harte welkom om naar deze bijeenkomsten te komen.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie