Pastoraal woord

Pastoraal woord

Als parochie mogen we terugzien op een goed bezochte Sint Annaviering afgelopen zondag in de Gummaruskerk en later een door velen bekeken processie. We zijn zeer dankbaar als parochiebestuur en pastoraal team naar allen toe die deze mooie viering en processie mogelijk hebben gemaakt. Het thema van deze Sint Annadag was Verbinding. De deelnemers aan de processie kregen een bedankkaartje met daarop een aansprekend gebed, door vicaris Paul Verbeek samengesteld, dat we regelmatig kunnen bidden:

“God, veel mensen zoeken naar verbinding met elkaar om vreugde en verdriet te delen. Immers gedeelde vreugde is dubbele vreugde en gedeelde smart is halve smart. Uw Zoon Jezus weet als geen ander mensen te binden en te verbinden met elkaar en met U. Hij heeft hiervoor zijn leven gegeven. U heeft Hem doen opstaan uit de dood. Door Hem delen wij in het Nieuwe Verbond met U. Wij mogen altijd met U in verbinding staan. Daarom vragen wij U: Help ons alles wat echte verbinding in de weg staat te overwinnen zoals: jaloezie, achterdocht, concurrentie. Leer ons bij ruzie de eerste stap te zetten naar de ander. Mogen we zo uw mensen worden, die zoals Jezus mensen willen binden en verbinden met elkaar en met U. Amen.”

pastoor Hans de Kort