Inzegening Veldkruis

Inzegening veldkruis

Op het feest van Kruisverheffing, donderdag 14 september a.s., willen we als parochie het pas herstelde veldkruis, aan de Krommeweg in Steenbergen, inzegenen. Dit kruis was aan het corpus door een vandaal beschadigd. Door de inzet van Ad v.d. Par en andere vrijwilligers, het werk van kunstenaar Hans Hanssen en door financiële bijdragen van o.a. de Gemeente Steenbergen en de Stadsraad van Steenbergen, is het mogelijk geworden om dit veldkruis goed te herstellen.
In een korte gebedsdienst, die begint om 19.00 uur en die mede voorgegaan wordt door vicaris Paul Verbeek, wordt het kruis opnieuw gezegend. U bent van harte welkom.