Alpha

Alpha

Alpha is de eerste letter van het Griekse alfabet. En met die letter wordt al sinds vele jaren een cursus aangeduid waarin de eerste beginselen van het christelijk geloof worden bestudeerd. Eigenlijk is het woord cursus niet het juiste woord. Want Alpha richt zich niet alleen op leren en op het verstand, maar wil de hele mens betrekken in een proces van groeien in het geloof en tevens in de band met elkaar als deelnemers aan deze bijeenkomsten. Daarom begint men met een maaltijd om elkaar op een ontspannen manier al wat beter te leren kennen. Dan volgt er een inleiding over het geloof waarin basisvragen aan de orde komen: wat is geloven, wie is Jezus Christus, wat betekent bidden?

Daarna gaat men in kleine groepjes uiteen om te bespreken wat die inleiding je gedaan heeft of wat voor vragen die oproept. In een vertrouwelijke sfeer kan ieder zich vrij kan voelen om te zeggen wat hij denkt of voelt. Alpha is op de eerste plaats bedoeld voor mensen die zoeken naar richting in hun leven of die meer willen weten over het christelijk geloof. Daarnaast zijn natuurlijk mensen welkom die al gedoopt zijn en hun geloof nog eens willen opfrissen. Op tien dinsdagen om 18.30 uur vanaf 19 september wordt Alpha gegeven, mede vanuit onze parochie, bij de broeders van Huijbergen, Boomstraat 7. Aanmelding: alphahuijbergen@gmail.com of 0164-6642532. Zeer de moeite waard.

pastoor Hans de Kort