Pastoraal woord

Pastoraal woord
 
Op zondag 10 september aanstaande vindt de inzegening plaats van de herbouwde Antoniuskapel in Lepelstraat. Zoals velen weten is deze kapel door een storm grotendeels verwoest. Meteen daarna kwamen er vragen van mensen uit Lepelstraat en uit de verre omgeving of deze kapel niet herbouwd kon worden. Velen gaven al spontaan geld om de herbouw te bekostigen. Mede door deze gulle gevers en door verzekeringsgeld bleek het haalbaar om de kapel weer ten volle op te bouwen. Door de inzet van een bedrijf en van vrijwilligers staat er nu weer een mooie kapel. We zijn als parochie heel dankbaar naar allen die de herbouw mogelijk gemaakt hebben. Op 10 september beginnen we om 14.00 uur met een eucharistieviering in de H. Antonius van Paduakerk, waarna we naar de kapel gaan die wordt ingezegend.

In deze viering zal mede voorgaan de “bouwpastoor” van deze kapel, pastoor Wiel Wiertz. De devotie tot de H. Antonius leeft ook bij parochianen in onze Sint Annaparochie. Verschillende parochianen nemen deel aan de jaarlijkse Antoniusnoveen in de kerk van Lepelstraat. En hoeveel parochianen thuis de voorspraak van de H. Antonius aanroepen, weten we natuurlijk niet. Antonius is in ieder geval een heilige die al eeuwenlang dicht bij veel mensen staat. Ieder is welkom bij deze inzegening.
pastoor Hans de Kort