De Kananese vrouw

De Kananese vrouw

Deze week klonk in het evangelie het verhaal van de Kananese vrouw (Matteüs 15,21-28). Het verhaal zal niet iedereen gelijk wat zeggen, maar zij is één van de mensen die voor een beslissende ommekeer in het optreden van Jezus heeft gezorgd. Haar vasthoudendheid om genezing voor haar dochter te vinden, maakt indruk. Zij laat zich niet zomaar aan de kant zetten, maar komt met goede argumenten om Jezus te overtuigen dat ook haar dochter het waard is om genezen te worden. Ondanks het feit dat de vrouw en haar dochter van ‘over de grens’ zijn. Dat wil zeggen niet behorend tot de mensen waartoe Jezus zich in eerste instantie richt. Ook in onze tijd zijn er mensen in ons land die van ‘over de grens zijn’.

Vluchtelingen, kwetsbaren, daklozen, mensen die niet zo gemakkelijk in het stramien van onze samenleving passen. Hoe gaan wij daarmee om? Je hoeft de media maar te lezen om te zien dat we in dit geval ook steken laten vallen. Zien wij ze staan? Zijn onze wetten en regels voldoende ingericht om deze mensen op te vangen? Soms lijkt het alsof we machteloos staan en kunnen we op dit moment niets anders dan ons vastklampen aan de moed die de Kananese vrouw had. Gelukkig zijn er ook mensen en instanties die wel opkomen voor wat kwetsbaar is in onze samenleving. Juist deze mensen hebben ons gebed en inzet hard nodig.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie