Feest van Maria Tenhemelopneming

Feest van Maria Tenhemelopneming (15 augustus)

Niet ver van het beroemde amfitheater in het hart van de oude stad Efeze (Turkije) staat een oude ruïne van een kerk. Deze ruïne was oorspronkelijk een oude christelijke kathedraal die bekend stond als de Kerk van Maria. Vanaf het vroege christendom bestond er een grote verering voor Maria. Dat is op zich wel opvallend omdat er in het evangelie weinig over haar wordt geschreven. Hoogstwaarschijnlijk werden mensen aangesproken door wie en wat Maria is. Een moeder die niet alleen het leven schenkt aan haar kind, maar ook een moeder die haar kind tot in zijn dood heel nabij blijft. Dat zijn beelden die wij allemaal begrijpen: de vreugde van een pasgeboren kind en het verdriet om het heengaan van een volwassen kind. Maria heeft het van dichtbij meegemaakt.

Het kerkelijke dogma van 1950 zegt dat Maria na haar aardse leven met lichaam en ziel door God in de hemelse heerlijkheid is opgenomen en tot koningin van het heelal is verheven. Anno 2023 klinken deze woorden ons ouderwets in de oren. Maar is dat ook zo? Het is juist haar mens-zijn dat door God wordt gewaardeerd. God heeft haar leven, haar persoon – helemaal zoals ze is, bekroond. Jij mag er zijn, Maria. Wat jij volbracht hebt, wie je geweest bent, alles wat in jouw lichaam en ziel groeide en gerijpt is aan vreugde en verdriet, je volgehouden trouw, je geloof en je hoop en bovenal je liefde bevestig en beaam ik, zegt God.

Maria heeft ‘ja’ gezegd op een gelovige vraag in haar jonge leven. Door haar instemming, door de ruimte die zij gaf aan haar geloof is Jezus geboren. Moge alles wat in ons groeit aan geloof, vrede en geluk instemmen met het ja van Maria’s instemming, opdat onze inzet en liefde, ooit door Gods eeuwigheid wordt omvat.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie