Feest in de kerk

Feest in de kerk

Eenieder zal nu denken: over welk feest gaat het hier? Maar op 6 augustus viert de kerk het feest van de Gedaanteverandering van de Heer. De Gedaanteverandering van de Heer is het moment waarop Jezus in gesprek gaat met de traditie. Samen met drie van zijn leerlingen, Petrus, Johannes en Jacobus, gaat Jezus op weg naar de berg Tabor. Op die berg gebeurt het onwaarschijnlijke: Jezus gelaat begint te stralen als de zon en zijn kleed wordt glanzend als het licht (Matteüs 17,2). Maar dat is niet het enige: Mozes en Elia, de twee grote Profeten uit het Oude Testament, voegen zich bij Hem. Verleden, heden en toekomst komen op dat ene moment samen. Petrus probeert nog enigszins grip op de situatie te houden en biedt aan om drie tenten te bouwen: één voor Jezus, één voor Mozes en één voor Elia. Voordat Petrus ook maar uitgesproken is klinkt de stem van God: “Dit is mijn geliefde Zoon; luistert naar Hem.” Het mag duidelijk zijn dat Petrus, Jacobus en Johannes overweldigd worden door dit gebeuren. Het is Jezus die hun helpt om deze gebeurtenis te verwerken. Hij raakt hen aan en zegt: “Sta op en weest niet bang.”

Hoe vaak worden wij niet overweldigd door het leven? Vaak zijn het verdrietige dingen, maar dat hoeft niet altijd de reden te zijn. Ook mooie dingen kunnen zo werken: de geboorte van een kind, liefde voor elkaar, de rijkdom van de natuur. Zeker als we in deze vakantietijd het drukke leven even achter ons mogen laten. Laat ons bidden en hopen dat we die mooie en onvergetelijke momenten koesteren en als een klein zonnestraaltje in ons geheugen opslaan als het leven van alledag na de zomervakantie weer verder gaat.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie