Pastoraal woord

Pastoraal woord

Als we tegenslagen in ons leven te verduren krijgen, als we dierbaren verliezen of onze eigen gezondheid, dan kan ons geloof in God wel eens verminderen. Waar is nu God? Waarom of waartoe laat Hij dit gebeuren? Waarom grijpt Hij niet in? Toch zijn er ook nu gelovigen die bij moeilijkheden het geloof vasthouden en juist daar dan kracht uit putten om door te zetten en verder te gaan. Zo iemand was ook de apostel Paulus. Hij heeft van alles meegemaakt in zijn leven. In de lezing op de 18e zondag door het jaar horen we wat Paulus zoal doorstaan heeft: verdrukking, nood, vervolging, honger, naaktheid, levensgevaar, het zwaard. Toch durft hij te schrijven: “Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Ik ben ervan overtuigd, dat noch de dood noch het leven, noch engelen, noch boze geesten, noch wat is noch wat zal zijn, en geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig wezen in het heelal ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods die is in Christus Jezus onze Heer” (Rom 8, 38-39). Laten we hopen en bidden dat ons geloof en dat van vele anderen ook bij tegenslag overeind blijft en dat we daarin kracht vinden.

pastoor Hans de Kort