De missionaire parochie

De missionaire parochie

Het is niet meer vanzelfsprekend dat het geloof van generatie op generatie wordt doorgegeven. Jonge mensen die nu voor de kerk kiezen doen dat vaak heel bewust. Het zijn weliswaar niet meer de grote getallen van weleer. We zijn in een nieuwe tijd aangekomen en die nieuwe tijd vraagt ook om een cultuuromslag in de kerk. Eén van de leidende teksten daarin is de tekst van Jezus uit Matteüs 28 vers 19: “Gaat uit, maakt leerlingen, doopt en leert.” Dit houdt in dat we meer dan voorheen naar buiten moeten trekken, met vooral veel aandacht voor de persoonlijke relatie tussen mens en God en tussen mensen onderling.
In deze persoonlijke relaties mogen we ons vooral laten leiden door hoop en nieuwe initiatieven. In onze parochies is al een begin gemaakt van samenwerking op die punten waar we als parochie sterk in zijn. De parochies van de Brabantse Wal en Roosendaal vormen nu één pastorale zone, waar we met de mogelijkheden die we hebben samen gaan werken aan nieuwe initiatieven. Eén van die dragende krachten binnen die pastorale zone zijn gelovigen die de missionaire parochie een warm hart toedragen en zich in willen zetten als missionair team. We staan nog aan het begin van deze nieuwe vorm van kerk-zijn, maar uiteindelijk is de hoop dat we met oud en jong mogen bouwen aan een inspirerende en gastvrije parochiegemeenschap waarin alle gelovigen zich thuis zullen voelen en waar ook mensen die de weg van het geloof aan het ontdekken zijn, zich aangesproken voelen.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie