Organist gezocht

Organist(e) gezocht

Vanwege studieredenen heeft de huidige organiste van het kerkkoor H. Georgius te Kruisland te kennen gegeven m.i.v. september alleen op de 1e en 3e zondag van de maand het kerkkoor te kunnen begeleiden. Derhalve zoekt het koor voor begeleiding iedere 2e en 4e zondag van de maand een organist(e).
De H. Mis is op zondag om 11.00 uur. Over repetitietijd en liederensuggesties komen geen problemen, want alles is in goed overleg bespreekbaar.
Voor inlichtingen kunt U bellen met Fred van der Heijden 0167 532584