Feestdag Sint Anna

Feestdag Sint Anna

De katholieke kerk gedenkt op 26 juli de heiligen Joachim en Anna. Zij zijn de ouders van Maria, en dus de grootouders van Jezus. Sint Anna is de patrones van onze parochie.

Anna was getrouwd met Joachim, een oudere priester. Haar huwelijk met Joachim bleef lange tijd kinderloos, omdat Joachim onvruchtbaar bleek te zijn. Zij hadden vaak tot God gebeden om kinderen te krijgen. Hun gebed werd uiteindelijk verhoord. Toen Joachim op zekere dag alleen op het veld was, verscheen hem een engel en zei: “Ik, de engel des Heren, ben gezonden om u te verkondigen dat uw gebeden worden verhoord. Uw vrouw Anna zal een kind baren en u zult haar Maria noemen.” Toen verscheen dezelfde engel aan Anna. Anna werd zwanger en bracht een dochter ter wereld. Zij noemden haar Maria.