Stilstaan bij wat echt belangrijk is

Stilstaan bij wat echt belangrijk is
 
Na alle tumult van het afgelopen weekend in ons land is het goed om even pas op de plaats te maken en te zoeken naar woorden van bemoediging, troost en hoop. Deze week klonk het in het evangelie: “Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” (Mattheüs 11:28-30, NBV). Het lijkt een mooie uitspraak als het leven zonder al teveel zorgen verloopt. Maar wat als het leven tegenzit? Als je een zware last op je schouders meedraagt, die steeds zwaarder gaat wegen?


Jezus nodigt ons uit om bij Hem te komen, met al onze zorgen, angsten en pijn. Hij wil je helpen om je last te dragen, door je kracht, vrede en liefde te geven. Hij spoort ons ook aan om elkaars lasten te helpen dragen. Hopelijk kunnen wij als gelovige mensen aantonen dat een andere manier van samenleven mogelijk is. Een samenleven die niet overheerst wordt door presteren en concurreren, gejaagdheid en zorgen. Hoe proberen we tijd vrij te maken voor God en onze medemens? Straalt ons eigen leven rust en vrede uit naar anderen? Wie kan bij ons terecht als hij of zij uitgeput en ontgoocheld is.

Vandaag mogen we ontdekken dat het juk van Jezus niet zwaar hoeft te zijn. We mogen ons op laten beuren door Jezus’ woorden: “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Bij Mij zal je rust vinden.” Laten we bidden dat we vanuit die rust in het leven mogen staan.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie