Missionaire Kerk: Op een nieuwe manier aan het werk

Missionaire Kerk: Op een nieuwe manier aan het werk

Parochies in het bisdom Breda worden gevraagd om samen met het bisdom meer missionair te worden. “We moeten ons realiseren dat we in een andere tijd terecht zijn gekomen. We leven niet meer in een christelijke samenleving”, zegt vicaris-generaal Norbert Schnell hierover.

Op 21 juni 2023 was er een bisdomdag waar priesters, diakens, pastoraal werkers en anderen met elkaar in gesprek gingen. Norbert Schnell vertelt wat hij de afgelopen 25 jaar als priester heeft zien veranderen en hoe hij de toekomst ziet.

Fredi Hagedoorn is pastoraal werkster in Bergen op Zoom. Zij vertelt hoe de parochie onder meer met Alpha aansluit bij vragen die mensen hebben. “Bij de tieners en jongeren hebben we steeds onderwerpen die over de Kerk gaan, maar ook uit hun eigen leven komen”, zegt ze. “Dus het gaat over pesten, over vriendschap, over social media. En altijd vanuit de vraag: Hoe kun je daar vanuit een gelovige houding mee omgaan? Hoe kan Jezus altijd voor jou een vriend zijn, een antwoord, een leidraad, juist ook in die wereldse situaties?”

Voor vragen over of suggesties voor de Missionaire Kerk in onze Sint Annaparochie kun je contact opnemen met Patrick Goverde (v.voorzitter@sintannaparochie.com).