Pastoraal woord

Pastoraal woord

Op zondag 18 juni j.l. hadden we in de Sint Annaparochie een bijzonder jubileum. Het bleek dat onze vrijwilliger Jan Gelten voor de 500ste keer voorging in een parochiële viering. En die 500ste keer was in de kerk van Kruisland. Dit voorgaan is begonnen in 2000 toen pastoor Theo Sanders van de Parochie van de Vrede hem vroeg voor te gaan in avondwakes en woord- en communievieringen. Pastoor Sanders heeft hem samen met zuster Vincentio verder bekwaamd in het vak.

Jan is altijd bereid om een viering te doen, als wij als pastoraal team hem hiervoor vragen en hij daartoe in de gelegenheid is. In alle kerken van de St Annaparochie is hij bereid voor te gaan. Hij heeft een zekere gave van het woord zoals bijvoorbeeld ook blijkt bij de boeiende rondleidingen die hij vaak geeft in de Gummaruskerk. Overigens is er nu een mooie folder uitgekomen met informatie over deze kerk mede door financiële ondersteuning van de Lionsclub Steenbergen waarvoor we hen dankbaar zijn.

Jan was er al vroeg van overtuigd dat de zendingsopdracht van Jezus niet alleen de priesters, diakens en pastoraal werkers betreft maar ook alle ‘gewone’ gelovigen. We hebben Jan namens de St. Annaparochie heel hartelijk bedankt, een cadeau gegeven en de hoop uitgesproken dat hij dit werk nog lang met plezier zal doen.

pastoor Hans de Kort