Pastoraal woord

Pastoraal woord

Doordat er in Nederland helaas steeds meer kerken sluiten of worden afgebroken, verdwijnen daarmee in het landschap ook tekenen die naar God verwijzen. Maar gelukkig zijn er nog wel veel kapellen, kruizen en beelden die op het platteland of in steden of dorpen bestaan en die uitnodigen tot een moment van gebed of stilstaan bij het leven.
Zo wordt er in Lepelstraat volop gewerkt aan het herstel van de door de storm verwoeste Antoniuskapel naast de kerk. En in Steenbergen is pas een veldkruis aan de Krommeweg dat daar al sinds 1933 staat op een stukje grond dat door de gemeente was geschonken weer in ere hersteld. Een arm van het Christusbeeld aan het kruis was helaas door een vandaal weggehaald en kon niet meer worden teruggevonden. Mede door de inzet van onze begraafplaatsbeheerder Ad van de Par en door de restauratie van het beeld door kunstenaar Hans Hanssen uit Dinteloord staat het veldkruis er nu weer goed bij.  De gemeente Steenbergen  en de Stadsraad Steenbergen  hebben deze restauratie financieel mogelijk gemaakt. Vanuit de parochie danken we allen die deze restauratie (financieel) ondersteunden. Het kruis is voor ons als christenen niet alleen een symbool van lijden en dood maar ook van overwinning op lijden en dood door Christus. Moge het kruis die betekenis voor vele voorbijgangers hebben of krijgen.

pastoor Hans de Kort