Pastoraal woord

Pastoraal woord
Deze zondagen hebben we in de kerk nogal wat hoogfeesten: Pinksteren, H. Drie-eenheid, Sacramentsdag en in Lepelstraat het hoogfeest van de H. Antonius.
Op Sacramentsdag worden er in bepaalde delen van Nederland (met name in Limburg) nog sacramentsprocessies gehouden. De monstrans met het Allerheiligste wordt dan door de straten van een dorp of stad gedragen. Vroeger gebeurde dat op veel plaatsen. De communicanten van dat jaar of de vormelingen liepen meestal mee in de optocht evenals gildes of verenigingen samen met de plaatselijke harmonie of de fanfare. Dit jaar vindt er in Kwadendamme op zondag 11 juni 2023 vanaf de kerk om 14.00 uur een sacramentsprocessie plaats. Het thema van deze processie is “Brood van Leven”. Tevens is er een actie ten behoeven van de plaatselijke voedselbank. Een sacramentsprocessie brengt ons en allen die dit meemaken ook tot de vraag: wat betekent de Eucharistie voor ons? Is het ontvangen van de Communie ook voor ons Brood van Leven en een ontmoeting met Christus die zich in liefde aan ons geeft, en in deze gedaante tot en bij ons komt? Voelen we dan zijn kracht en helpt Hij ons om er ook voor anderen te zijn? Laten we bidden dat het Brood des Levens voor ons en voor velen levensnoodzakelijk wordt en blijft.

pastoor Hans de Kort

Foto’s Sacramentsprocessie Kwadendamme: