De kracht van de heilige Geest

De kracht van de heilige Geest

Als je een steuntje in de rug kunt gebruiken …
Eén van de uitdagingen van deze tijd is om samen Kerk te zijn. De vroegere zuilen zijn niet meer vanzelfsprekend. Het is ieder voor zich of als de vraag ernaar is, een tijdje samen. Verbanden voor het leven zijn vaak korte draadjes geworden. Soms heel begrijpelijk met alle ballonnetjes die we in de lucht moeten houden. Jezus onderkent dat gevoel. Hij heeft zijn leerlingen gevraagd om na Hemelvaart bij elkaar te blijven. Hij zal hun een Helper sturen, de heilige Geest, die ons zal bezielen tot dingen die werkelijke waarde hebben in ons leven: vrede en liefde.

Als je op zoek bent naar wat wijs is en waar …
De heilige Geest biedt ons ook wijsheid aan. Door alle communicatiemiddelen die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben lijkt het alsof we alles kunnen en alles weten. Kunstmatige Intelligentie doet hier nog een schepje bovenop. Maar er zijn beperkingen in wat we willen of tot stand kunnen brengen. Eigen verstand gebruiken, je goed laten informeren, zelf op zoek gaan naar wat goed is en kritisch zijn wanneer dingen niet goed gaan. Dat is gebruik maken van die gave van de Geest die Wijsheid heet.

Als je de weg van Jezus wilt gaan …
Met Pinksteren worden we op weg gezet om met hulp van de heilige Geest ons geloof vorm te geven. Door de komst van de heilige Geest kregen de leerlingen moed om met de boodschap van Jezus naar buiten te treden en nieuwe woorden te spreken van liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid en bovenal blijdschap. Dat is de kracht van de heilige Geest. Laat ons bidden dat deze kracht ons blijft inspireren, zodat wij op onze beurt de weg van Jezus mogen gaan.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie