Pastoraal woord

Pastoraal woord

Met Pinksteren vieren we dat de kerk naar buiten treedt door de kracht van de heilige Geest die over de kerk komt. De missie van de kerk begint. Voor zijn hemelvaart had Jezus tegen zijn leerlingen gezegd: Gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde (Hand. 1,8). Nu dat is sinds Pinksteren ook gebeurd.

De leerlingen zijn erop uit gegaan en missionarissen geworden en in de loop van de eeuwen is de kerk tot aan de uiteinden der aarde verspreid. Mede dankzij vele missionarissen ook uit ons land die naar andere landen zijn gegaan om daar het evangelie te brengen in woord en daad. Met Pinksteren staan we altijd stil bij het werk van deze bevlogen missionarissen en missionaire werkers, toen en nu. Met Pinksteren bidden we speciaal voor hen en we houden een collecte voor hen (NL30 RABO 0171 2111 11 Week Nederlandse Missionaris in Den Haag). Als we lezen wat missionaire werkers nu allemaal nog doen, dan kan dat ook ons inspireren om op de plaats waar wij leven getuigen te zijn van het geloof dat in ons leeft.

pastoor Hans de Kort