Op weg van Hemelvaart naar Pinksteren

Op weg van Hemelvaart naar Pinksteren

Tegen de tijd van de feesten van Hemelvaart en Pinksteren zijn de lezingen enthousiast van toon. Jezus bereidt zijn leerlingen voor op het moment dat zij gaan bouwen aan een jonge gemeente. Gelukkig hoeven zij het niet alleen te doen. Hij belooft hen een Helper te sturen, de heilige Geest.

In Handelingen 8 horen we met welk enthousiasme Filippus de boodschap in Samaria brengt. De mensen voelen zich opgenomen in een gemeenschap waar zorg gedragen wordt voor elkaar. De lezing uit de eerste brief van Petrus 3 nodigt mensen uit om in gesprek te gaan met mensen die niet tot de eigen gemeenschap horen. Wat hier gebeurt is de missionaire parochie ten top.

Veel mensen worden nog steeds geïnspireerd door de boodschap van Jezus. Hoe fijn is het niet om even de rust van een kerkgebouw op te zoeken en een kaarsje aan te steken. Even je gedachten laten gaan over die dingen die belangrijk zijn in je leven, misschien een kort gebed. Jezus nodigt ons uit om die rust in de drukte van alledag te zoeken. De heilige Geest helpt ons hierbij en geeft ons de kracht om heel te worden en nieuwe woorden te spreken van liefde, barmhartigheid, rechtvaardigheid en vrede. Laten wij bidden dat Jezus woorden ons inspireren om voor elkaar te zorgen en met elkaar in gesprek te gaan.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie