Pastoraal woord

Pastoraal woord

We naderen Hemelvaart. Als we aan mensen vragen welke van de vier feestdagen Hemelvaart, Pinksteren, Pasen of Kerstmis hen het meest aanspreekt, dan kunt u de volgorde wel raden. Eerst Kerstmis, dan Pasen, Pinksteren en op de 4e plaats, denk ik, Hemelvaart.

Het feest spreekt niet zo tot de verbeelding en dat past eigenlijk heel goed bij wat we dan vieren, want de hemel kunnen we ook niet verbeelden. Die gaat boven alle voorstellingen en beelden uit, boven alle zintuigen ook. Zoals Paulus zegt: Geen oog heeft het gezien, geen oor gehoord, geen mens kan het zich voorstellen al wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben.

Van Jezus geloven we dat na verloop van tijd zijn verschijningen na Pasen zijn opgehouden, dat Hij overging naar een andere dimensie van leven en dat Hij toen zijn Geest zond. De leerlingen voelden in de kracht van die Heilige Geest dat Hij er nog was. Dat is troostend geweest voor hen zoals dat voor ons troostend is, als we kunnen geloven, dat de dood niet het laatste woord heeft dankzij de verzoenende dood, de verrijzenis en de hemelvaart van Christus. In die zin voor u allen een zalig Hemelvaartsfeest.

pastoor Hans de Kort