Door de deur

Door de deur

De eerste week van mei staat in het teken van de Nationale Herdenking en Bevrijdingsdag. Elk jaar krijgt de 4 en 5 mei herdenking een thema. Dit jaar is dat: ‘leven met oorlog’. Ook in Jezus’ tijd waren oorlogen en conflicten aan de orde van de dag. In het evangelie van afgelopen zondag spreekt Hij over zichzelf als ‘Ik ben de goede herder’ en ‘Ik ben de deur’.

Met het beeld van de goede herder zijn we vertrouwd. Maar wat moeten we ons voorstellen bij de uitspraak: ‘Ik ben de deur’? Voor wie een beetje thuis is in de Bijbel roept het beeld van een deur bekende verhalen op. We lezen over de deur van de ark die God achter Noach sloot vóór de zondvloed losbarstte (Genesis 7,16). Over de deurposten die de Joden in Egypte met het bloed van een lam moesten bestrijken om gespaard te blijven voor de rampen die de Egyptenaren zouden treffen (Exodus 12,22-23). In psalm 118 horen we in vers 20: ‘Dit is de poort die leidt naar de Heer, hier gaan de rechtvaardigen binnen.’

Met deze beelden in gedachten krijgen de woorden van Jezus ‘Ik ben de deur’ hun betekenis. Door Hem binnenkomen wil zeggen dat je jouw leven door Hem laat leiden naar een plaats waarin God te vinden is. Jezus zei het met evenveel woorden toen Hij zich de weg noemde: ‘Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij ‘(Johannes 14,6). In het kader van de missionaire parochie is het daarom goed om te bidden dat onze kerk een open deur mag zijn, een ruimte waar vele mensen zich welkom voelen, waar iedereen meetelt en voor zijn of haar geloof een warm thuis vindt.

Lenie Robijn
Pastoraal werkster Sint Annaparochie en Sint Christoffelparochie