Taizéviering Vredeskerk

Taizéviering Vredeskerk

Op zaterdag 15 april 2023 is er een Taizéviering in de Vredeskerk, met medewerking van koorgroep Menora. Vanaf 18.30 uur is iedereen van harte welkom, om 19.00 uur begint de viering.

Een Taizé-viering is een korte (oecumenische) viering van ongeveer 45 minuten, met weinig gesproken woord, halverwege een stilte en veel zang. De liederen bestaan uit korte teksten, in verschillende talen en worden een aantal keren herhaald. Ook kan tijdens de viering een kaarsje worden aangestoken als teken van licht en verbondenheid. De viering heeft een meditatief karakter. Een ogenblik van bezinning in een drukke en hectische tijd.

Op zaterdag 22 juli 2023 is er ook weer een Taizéviering in de Vredeskerk.

U bent van harte welkom!