Pastoraal woord

Pastoraal woord 11 april

Na het vieren van het paastriduum en de 1e paasdag blijven we als kerk nog zeven weken lang in de Paastijd. Het alleluja (looft God) zal steeds klinken in elke viering. We hadden een toetreden van een volwassene tot onze kerk en de doop van twee kinderen met Pasen. De verrijzenis van Christus, zijn nieuwe leven door de dood heen dat we mochten vieren met Pasen kreeg door deze dopen een bijzonder accent. De doop wordt in de kerk ook gezien als een vorm van nieuw leven, een hergeboorte uit water en Heilige Geest. De hele paastijd leent zich trouwens goed voor bijzondere vieringen. We hebben niet alleen op verschillende zondagen dopen, maar de 1e Communievieringen zijn eveneens in de paastijd in onze beide parochies. Een nieuwe stap voor de kinderen in hun ontwikkeling en in hun geloof. We maken ook nog een kerkelijk huwelijk mee in de paastijd. En vanaf dinsdag 18 april begint de Antoniusnoveen in de kerk van Lepelstraat, hetgeen elk jaar weer nieuw leven brengt in deze parochiekern. Steeds mogen we voor al deze vieringen in de paastijd een beroep doen op vele vrijwilligers voor en achter de schermen die werken aan de voorbereiding van deze vieringen of die eraan meewerken. Veel dank aan hen!

pastoor Hans de kort