VIERINGEN SINT ANNA PAROCHIE WEER MOGELIJK.

Vanaf 1 juli mogen weer 100 personen de vieringen in onze parochie bijwonen.

U hoeft niet meer te reserveren.
Deelnemers aan de vieringen mogen geen gezondheidsklachten hebben die coronavirus gerelateerd zijn.
Bezoekers worden daar bij binnenkomst naar gevraagd. In de kerken, waar looproutes en zitplaatsen zijn aangegeven, dient men de 1,5 m. afstandsregel in acht te nemen. Bij binnenkomst dienen de bezoekers de handen te ontsmetten. Middelen zijn daarvoor aanwezig.
Na afloop van de vieringen wordt de collecte bij de uitgang gehouden.

Houd de site in de gaten betreffende de ontwikkelingen.


Pastoraal team: Pastoor J. de Kort
Pastor S. Chazhoor
Pastoraal werkster L. Robijn
Emeriti: Pater G.J. van Schaik
Pastorie: Doktersdreefje 4
4651AX Steenbergen
Tel: 0167-563129  of  06-12866859


Secretariaat:

Het parochieel secretariaat is geopend dinsdag t/m vrijdag van 9.15 tot 11.30uur

Postadres:      Postbus 145    4650AC Steenbergen
Bezoekadres: Westdam 83    4651BE Steenbergen
E-mailadres:   par.secretariaat@sintannaparochie.com
Tel: 0167-561671     

Bankrekening:    NL67RABO0160031486 t.n.v.   R.K. Sint Annaparochie


Opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar de Pagina beheerder
Mail de paginabeheerder

site toevoegen aan favorieten