Pastoraal woord

De kersttijd is weer voorbij. We hebben in die periode in de kerk het bekende verhaal gehoord over de Driekoningen. Ze hebben een ster gezien die voor hen aangaf dat er een bijzondere persoon geboren zou worden. Zij hebben hun familie en huis verlaten en zijn op pad gegaan. Vanouds heeft men in de kerk in de wijzen een symbool gezien van de mensen die zoeken naar God en naar het mysterie van het leven en daarvoor in beweging komen.

In dit nieuwe jaar willen we samen ook op zoek gaan naar antwoorden op fundamentele vragen zoals: Is er meer dan het zichtbare? Wie is Jezus? Helpt bidden? We hoeven en kunnen voor deze zoektocht ons huis en onze familie niet te verlaten, want deze keer bieden we de alphacursus online aan. Over verschillende onderwerpen volgt in deze cursus eerst een film, waarna we in groepen van 6 hierover met elkaar in gesprek gaan. De cursus is gepland op donderdagavonden tot 15 april van 20.00 uur tot 21.30 uur. Aanmelden is mogelijk via jdekort@kerkmail.nl. U kunt ook de eerste keer meemaken en dan nog beslissen of u door wilt gaan.

 

pastoor Hans de Kort