Op 25 februari 2021 belegt het Sint Franciscuscentrum een online avondbijeenkomst over de Heilige Jozef.
De avond begint om 19.30 uur en duurt tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding.
Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige

Meer informatie en het aanmeldformulier vindt u op https://sintfranciscuscentrum.nl/vorming/avonden-online-in-het-kader-van-het-sint-jozefjaar