Digitale Nieuwsbrief Bisdom Breda (2014/07)

 

Eerste boodschap van paus Franciscus voor de Wereldjongerendagen

 

 

Woensdag 12 Februari 2014 - Paus Franciscus heeft een boodschap gepubliceerd vanwege de 29e Wereldjongerendagen op Palmzondag 13 april 2014. De Wereldjongerendagen worden jaarlijks op diocesaan niveau gevierd. Om de drie jaar zijn er internationale bijeenkomsten rond de paus. In 2016 zullen deze plaatsvinden in Krakau. Lees meer >>

‘Goede ledenadministratie is een basis voor pastoraal handelen en legt stevig fundament onder een geslaagde geldwerving’ (Navision)

 

 

Woensdag 12 Februari 2014 - Het bisdom organiseerde op zaterdag 8 februari 2014 de jaarlijkse terugkombijeenkomst voor de ledenadministrateurs van parochies en parochiekernen. Deze vond plaats op Centrum Bovendonk in Hoeven. Lees meer >>

Katholieke Jongerendag nieuwe stijl: KJD Festival

 

 

Dinsdag 11 Februari 2014 - Op 28 en 29 juni vindt voor de eerste maal het KJD Festival plaats. Het KJD Festival is de Katholieke Jongerendag (KJD) nieuwe stijl. Niet langer één ontmoetingsdag in een grote hal, maar twee dagen - met overnachting - van muziek, werkwinkels en catechese op het terrein van Abdij Mariënkroon in het Brabantse Nieuwkuijk. Lees meer >>

Ton Beugelsdijk overleden

 

 

Dinsdag 11 Februari 2014 - Op 27 januari 2014 overleed Ton Beugelsdijk na een kort ziekbed te Oosterhout. Ton Beugelsdijk was van 1987 tot aan zijn pensionering in 2006 verbonden aan het Diocesaan Pastoraal Centrum (DPC) van het bisdom van Breda. Lees meer >>

Roepingenestafette in Zeeland

 

 

Dinsdag 11 Februari 2014 - Als gevolg van de intensieve samenwerking tussen parochiekernen zijn er in Zeeland ten noorden van de Schelde twee katholieke parochies. De Mariaparochie bestrijkt Walcheren terwijl de Pater Damiaanparochie Schouwen Duiveland en de Bevelanden omvat. In het weekend van 8 en 9 februari deed de roepingenestafette deze parochies aan. Lees meer >>

Ruimte voor het gebed (studiedag over getijdengebed in de parochie)

 

 

Donderdag 6 Februari 2014 - Het Tweede Vaticaans Concilie beoogde de deelname van alle gelovigen aan het kerkelijk leven te bevorderen. In die lijn past de aanbeveling van de constitutie over de Liturgie ‘Sacrosanctum Concilium’ dat gelovigen het getijdengebed bidden, ofwel alleen ofwel samen met priesters of onder elkaar. Daarom organiseerde het bisdom van Breda op 25 januari 2014 een studiedag over het getijdengebed in de parochies onder de titel ‘Ruimte voor het gebed’. De dag vond plaats in Zuiderhout te Teteringen. Lees meer >>

 

 

Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door een email te sturen aan mvdelft@bisdombreda.nl